Sample Page

CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH LONG

Địa chỉ liên hệ:
Số 3 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253.888999 – Fax: 02253 888889
Email: Bachlong2007@gmail.com